Risicospreiding bij het beleggen in obligaties

We bespraken eerder risicospreiding in het algemeen. Wanneer je gaat beleggen in obligaties, beleg je in een instrument waarin je al weinig risico loopt. De risico’s bij obligaties zijn laag, maar dat geldt dan ook voor het rendement. Er is, met andere woorden, niet heel veel geld te verdienen in obligaties. Desondanks is het wel een veilige manier om vermogen gestaag te laten groeien.

 

Handel in obligaties

Obligaties zijn staatsleningen. Het is een schuldbewijs dat een publieke instelling of overheidsorgaan geldt leent van particulieren. Ook bedrijven kunnen obligaties aangaan. Dan spreken we over bedrijfsobligaites.

Een obligatie dient om het vermogen te vergroten. Als je een obligatie koopt, word je echter geen mede-eigenaar. Dat is bij aandelen wel het geval.

Jaarlijks krijg je rente tot de looptijd van de staatslening of bedrijfslening is verstreken. Dan krijg je het ingelegde bedrag terug. Het enige risico dat je loopt is het faillissement van het bedrijf of de overheidsinstelling. Met name die laatste zal niet snel failliet gaan. Vandaar dat de handel in obligaties als veilig wordt beschouwd.

 

Risicospreiding bij obligaties

Uiteraard kun je toch een risicospreiding wensen. In dat geval gaat hetzelfde op als bij de risicospreiding in het algemeen: verdeel je geld over zoveel mogelijk verschillende bedrijven en instellingen.

Uiteraard zijn er ook obligatiebeleggingsfondsen beschikbaar, waarin een beleggingsfondsmanager voor jou aan het beleggen slaat. Dit is een vrij veilige vorm van beleggen.

Risicospreiding bij het beleggen in aandelen

In ons eerdere artikel bespraken we het begrip ‘risicospreiding’ in het algemeen. Wie aan risicospreiding doet, zorgt ervoor dat het risico minimaal blijft. Zeker wanneer je gebruik maakt van een beleggingsfonds, zal de beleggingsfondsmanager er alles aan doen om risico uit te sluiten, voor zover dat kan.

Wanneer je in aandelen handelt, kun je ook risicospreiding toepassen. In dit artikel wordt dat toegelicht.

 

Handel in aandelen

Wie een aandeel koopt, koopt een bewijs van deelneming in een onderneming, zoals een bedrijf of een instelling. Kort door de bocht is iedere aandeelhouder mede-eigenaar. Daar komt ook de aandeelhoudersvergadering vandaan: aandeelhouders beslissen mee over het beleid en de koers die een bedrijf vaart. Als een bedrijf dat niet wil, geven zij geen aandelen uit.

Je winst uit aandelen haal je uit een betere verkoop dan aankoop. Je verkoopt de aandelen dus voor meer geld dan dat je ze inkocht. Ook kun je dividend krijgen. Je krijgt dan een percentage van de winst. Niet ieder bedrijf doet dit. Dividend is wettelijk ook niet verplicht.

 

Risicospreiding in aandelen

Wanneer je goed wil doen aan de handel in aandelen middels risicospreiding, gaat dezelfde vlieger op als bij risicospreiding in het algemeen. Zet niet je geld in op één paard. Koop dus niet alleen maar aandelen van Ahold, maar ook van Aegon, Unilever en KLM.

Een beleggingfonds kan hier ook uitkomst in bieden, daar een beleggingsfondsbeheerder weet welke aandelen risico’s zoveel mogelijk uitsluiten.

Risicospreiding

Beleggers kiezen vaak voor een beleggingsfonds, omdat professionals zich hier over het te beleggen vermogen ontfermen en zij een betere risicospreiding zullen kunnen realiseren dan wanneer particulieren zelf hun geld investeren. Wat houdt risicospreiding nu precies in? En hoe werkt een beleggingsfonds?

 

Risicospreiding

Beleggers nemen altijd risico. Een belegging zal ten alle tijden in waarde veranderen, omdat koersschommelingen continu plaatsvinden. Er geldt een belangrijke regel onder succesvolle beleggers: zet nooit al je geld in op één paard. Met andere woorden: spreid je geld over meerdere bedrijven, meerdere aandelen. Zo beperk je vanzelf het risico. De belegger die een beleggingsfonds of beleggingsportefeuille runt, weet dit en kan als geen ander hiermee omgaan.

 

Beleggingsfondsen

Wie zijn geld aan een beleggingsfonds toevertrouwt, geeft het geld uit handen. Het fonds gaat het geld nu inzetten in tientallen en misschien wel honderden beleggingsinstrumenten. Denk aan aandelen, maar ook aan grondstoffen, obligaties (staatsleningen) en opties. De fondsmanager bepaald in welke producten jouw geld wordt belegd.

Natuurlijk loop je nu nog altijd risico, want wie belegt loopt risico. Het punt is dat een fondsmanager doorgaans wel beter weet welke risico’s hij kan lopen en kan vermijden.

 

Risicospreiding in een beleggingsfonds

Het voordeel van een beleggingsfonds is dus dat een expert met jouw geld gaat beleggen en het beter mogelijk is om je risico te spreiden.